Wat is een LMS?

Leermanagementsysteem

Een leermanagementsysteem is een softwarematige omgeving voor het organiseren van onderwijsactiviteiten en voor het ontwikkelen, delen en beheren van kennis.

 

 • Baggermaatschappij: Offline leren? Natuurlijk!
  Baggermaatschappij: Offline leren? Natuurlijk!
 • MCB: Technische kennis verdwijnt niet meer!
  MCB: Technische kennis verdwijnt niet meer!
 • Festo: Ontwikkelingen delen met leveranciers en klanten!
  Festo: Ontwikkelingen delen met leveranciers en klanten!
 • Van den Bosch Transporten: Personeel opleiden in meerdere talen!
  Van den Bosch Transporten: Personeel opleiden in meerdere talen!
 • Sint Franciscus Gasthuis: ILIAS SCORM e-learning modules ontwikkelen
  Sint Franciscus Gasthuis: ILIAS SCORM e-learning modules ontwikkelen

Leermanagementsysteem 
Een leermanagementsysteem of Learning Management System (LMS)  beheert, administreert en faciliteert alles omtrent uw e-learningactiviteiten. Dat betekent niet alleen het bieden van een platform voor het ontwerpen, maken en invoeren van content, maar ook voor de registratie van vorderingen, het voorzien in online communicatiemogelijkheden over lesstof  en het ondersteunen van online kennisdelen. Ook cursusadministratie en -registratie, skills gap-analyses en rapportagemogelijkheden horen erbij. Leermanagementsystemen zijn er in verschillende varianten: het ene systeem heeft meer functionaliteiten dan het andere.

Ook voor onderwijsinstellingen
Leermanagementsystemen worden ook gebruikt door onderwijsinstellingen om klassikaal onderwijs te verbeteren en te ondersteunen, en om cursussen aan te bieden aan grotere populaties leerlingen of studenten.

Doel
Het doel van een LMS is om in de organisatie een implementatieproces rondom opleiden, leren en kennisdelen optimaal te ondersteunen. Als u dus de organisatie en het beheer van opleiding en ontwikkeling van uw medewerkers wilt optimaliseren, dan is een leermanagementsysteem een zeer geschikt middel. Medewerkers kunnen gericht werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Managers houden continu zicht op de opleidingsplanning, de leerhistorie en de competenties binnen hun team.