Didactisch concept

Waarom, voor wie en hoe?

 

Wil je je medewerkers effectief scholen dan is het belangrijk dat je erover nadenkt hoe je dat doet. En niet alleen dat, maar ook waarom je je medewerkers iets laat leren en om welke medewerkers het precies gaat. Dus welk leerdoel heb je en hoe formuleer je die ? Wat is de precieze omschrijving van je doelgroep, wat weet deze al en wat heeft ze echt nodig of moet ze echt weten voor het leerdoel? Ook is het van belang om het in een vroeg stadium eens te zijn over de inhoud van de scholing. Het zal je verbazen hoeveel verschillende antwoorden een vraag als: ‘Wat bedoelen jullie eigenlijk met het hoofdonderwerp van dit project?’ oplevert!

Al deze vragen nemen onze onderwijskundigen met je door aan het begin van een scholingstraject. Je zult begrijpen dat de antwoorden per scholing kunnen verschillen. Dat geldt ook voor de vraag welke randvoorwaarden er zijn. Is er bijvoorbeeld een docent beschikbaar die het werk van deelnemers beoordeelt en feedback verzorgt? Binnen welke termijnen zijn herkansingen mogelijk?

Advies

Onze onderwijskundigen weten de juiste vragen te stellen en zijn scherp op de antwoorden. Daardoor weten zij precies die informatie boven tafel te krijgen die nodig is om een goed didactisch concept op te stellen en om je een goed advies te geven: welke vorm van leren biedt de meeste meerwaarde voor het gewenste scholingstraject? Is uitsluitend e-learning de beste manier of moet die gecombineerd worden met enkele klassikale bijeenkomsten, een vorm van blended learning dus? Of is een in een bepaalde situatie voldoende? Natuurlijk ontwikkelen we graag e-learningmodules voor je. Maar dat doen we alleen als we erin geloven dat deze écht meerwaarde bieden voor onze klanten.

Een goed didactisch concept is de blauwdruk voor de contentontwikkeling. En alleen content die gebaseerd is op een goed didactisch concept, kan zorgen voor het hoogste leerrendement.

Wil je je medewerkers effectief scholen dan is het belangrijk dat je erover nadenkt hoe je dat doet. En niet alleen dat, maar ook waarom je je medewerkers iets laat leren en om welke medewerkers het precies gaat. Dus welk leerdoel heb je en hoe formuleer je die SMART? Wat is de precieze omschrijving van je doelgroep, wat weet deze al en wat heeft ze echt nodig of moet ze echt weten voor het leerdoel? Ook is het van belang om het in een vroeg stadium eens te zijn over de inhoud van de scholing. Het zal je verbazen hoeveel verschillende antwoorden een vraag als: ‘Wat bedoelen jullie eigenlijk met het hoofdonderwerp van dit project?’ oplevert!

Al deze vragen nemen onze onderwijskundigen met je door aan het begin van een scholingstraject. Je zult begrijpen dat de antwoorden per scholing kunnen verschillen. Dat geldt ook voor de vraag welke randvoorwaarden er zijn. Is er bijvoorbeeld een docent beschikbaar die het werk van deelnemers beoordeelt en feedback verzorgt? Binnen welke termijnen zijn herkansingen mogelijk?

Advies

Onze onderwijskundigen weten de juiste vragen te stellen en zijn scherp op de antwoorden. Daardoor weten zij precies die informatie boven tafel te krijgen die nodig is om een goed didactisch concept op te stellen en om je een goed advies te geven: welke vorm van leren biedt de meeste meerwaarde voor het gewenste scholingstraject? Is uitsluitend e-learning de beste manier of moet die gecombineerd worden met enkele klassikale bijeenkomsten, een vorm van blended learning dus? Of is een job-aid in een bepaalde situatie voldoende? Natuurlijk ontwikkelen we graag e-learningmodules voor je. Maar dat doen we alleen als we erin geloven dat deze écht meerwaarde bieden voor onze klanten.

Een goed didactisch concept is de blauwdruk voor de contentontwikkeling. En alleen content die gebaseerd is op een goed didactisch concept, kan zorgen voor het hoogste leerrendement.