Leer en management systeem

Kennis en Consultancy
Professionele organisaties beseffen dat het belangrijk is om medewerkers blijvend te trainen. Maar niet iedere organisatie is een opleidingsinstituut. Naast de uiteindelijke training ben je vaak heel veel tijd kwijt met het beheren, administreren en faciliteren ervan.  En dan hebben we het nog niet over het eenvoudig volgen van vorderingen van je medewerkers.

Professionele organisaties beseffen dat het belangrijk is om medewerkers blijvend te trainen. Maar niet iedere organisatie is een opleidingsinstituut. Naast de uiteindelijke training ben je vaak heel veel tijd kwijt met het beheren, administreren en faciliteren ervan.  En dan hebben we het nog niet over het eenvoudig volgen van vorderingen van je medewerkers.

Wat is een LMS?

Een leermanagementsysteem is een softwarematige omgeving voor het organiseren van onderwijsactiviteiten en voor het ontwikkelen, delen en beheren van kennis.

Leermanagementsystemen

Een leermanagementsysteem of Learning Management System (LMS) beheert, administreert en faciliteert alles omtrent uw e-learningactiviteiten. Dat betekent niet alleen het bieden van een platform. Dat betekent niet alleen het bieden van een platform voor het ontwerpen, maken en invoeren van content, maar ook voor de registratie van vorderingen, het voorzien in online communicatiemogelijkheden over lesstof en het ondersteunen van online kennisdelen. Ook cursusadministratie en -registratie, skills gap-analyses en rapportagemogelijkheden horen erbij. Leermanagementsystemenzijn er in verschillende varianten: het ene systeem heeft meeer functionaliteiten dan het andere.

Ook voor onderwijsinstellingen

Leermanagementsystemen worden ook gebruikt door onderwijsinstellingen om klassikaal onderwijs te verbeteren en te ondersteunen, en om cursussen aan te bieden aan grotere populaties leerlingen of studenten.

Doel

Het doel van een LMS is om in de organisatie een implementatieproces rondom opleiden, leren en kennisdelen optimaal te ondersteunen. Als u dus de organisatie en het beheer van opleiding en ontwikkelingvan uw medewerkers wilt optimaliseren, dan is een leermanagementsysteem een zeer geschikt middel. Medewerkers kunnen gericht werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Managers houden continu zicht op de opleidingsplanning, de leerhistorie en de competenties binnen hun team.

“We maken software dus wilden we zelf een e-learning portal maken. Dat bleek wel even wat voeten in de aarde te hebben om een LMS op te tuigen, bijvoorbeeld voor de rapportages die erachter zitten. Dat zou ons veel tijd kosten…”

– Pieter van Slooten –
IT Manager, Visveiling Urk

Lees meer