Privacybeleid

Future Learning BV

E-learningspecialist Future Learning bv, helpt opleidings- en HR-managers van bedrijven, scholen en overheidsinstellingen met: de organisatie en het beheer van opleidingsprogramma’s en het ontwerp en de ontwikkeling van content.

 • AeroTraining: “Enhance our training with ILIAS”
  AeroTraining: “Enhance our training with ILIAS”
 • ATS Applied Tech Systems: ILIAS beschikt over doordachte didactische concepten.
  ATS Applied Tech Systems: ILIAS beschikt over doordachte didactische concepten.
 • Bolton Adhesives: ILIAS is een mooie tool om mensen over de gehele wereld te trainen!
  Bolton Adhesives: ILIAS is een mooie tool om mensen over de gehele wereld te trainen!
 • Baggermaatschappij: Offline leren? Natuurlijk!
  Baggermaatschappij: Offline leren? Natuurlijk!
 • Ewals:
  Ewals: "ILIAS is op erg gebruikersvriendelijke manier te customizen".
 • Festo: Ontwikkelingen delen met leveranciers en klanten!
  Festo: Ontwikkelingen delen met leveranciers en klanten!
 • Interfood: Bestaande Academy transformeren naar een digitale leeromgeving
  Interfood: Bestaande Academy transformeren naar een digitale leeromgeving
 • IOI Loders Croklaan: met ILIAS een passend aanbod voor uiteenlopende doelgroepen
  IOI Loders Croklaan: met ILIAS een passend aanbod voor uiteenlopende doelgroepen
 • IPV: ILIAS biedt de mogelijkheid zelf content te ontwikkelen
  IPV: ILIAS biedt de mogelijkheid zelf content te ontwikkelen
 • Lokale Fondsen: Ontzorgd worden bij StarterClass ontwikkeling
  Lokale Fondsen: Ontzorgd worden bij StarterClass ontwikkeling
 • MCB: Technische kennis verdwijnt niet meer!
  MCB: Technische kennis verdwijnt niet meer!
 • NATO Special Operations Headquarters: Veiligheid van een LMS staat voorop.
  NATO Special Operations Headquarters: Veiligheid van een LMS staat voorop.
 • SCIO Consult: Gebruiksvriendelijke leeromgeving ter ondersteuning leerproces
  SCIO Consult: Gebruiksvriendelijke leeromgeving ter ondersteuning leerproces
 • Sint Franciscus Gasthuis: ILIAS SCORM e-learning modules ontwikkelen
  Sint Franciscus Gasthuis: ILIAS SCORM e-learning modules ontwikkelen
 • Van den Bosch Transporten: Personeel opleiden in meerdere talen!
  Van den Bosch Transporten: Personeel opleiden in meerdere talen!
 • Visveiling Urk: Trainen over het omgaan met het elektronisch rapporteren.
  Visveiling Urk: Trainen over het omgaan met het elektronisch rapporteren.

Future Learning BV

Future Learning BV, gevestigd aan Rechtzaad 15, 4703 RC Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: futurelearning.nl

Adres: Rechtzaad 15, 4703 RC Roosendaal

Telefoon: +31165700511

Dhr. RE Kuunders is de Functionaris Gegevensbescherming van Future Learning BV Hij/zij is te bereiken via Robert@futurelearning.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Future Learning BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via helpdesk@futurelearning.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Future Learning BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Future Learning BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Future Learning BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Future Learning BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Future Learning BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Future Learning BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens ten behoeve van facturatie: ten minste de wettelijke termijn van 7 jaar
 • Persoonsgegevens ten behoeve van communicatie zoals onze nieuwsbrief: tot 1 jaar na afmelding/de-activatie van account

Delen van persoonsgegevens met derden

Future Learning BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Future Learning BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op onze websites worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Doubleclick
 • Googly Analytics
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Vimeo

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Future Learning BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Future Learning BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Future Learning BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar helpdesk@futurelearning.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Future Learning BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Future Learning BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via helpdesk@futurelearning.nl