Rapportage

Als organisatie is het belangrijk om te monitoren in welke mate je medewerkers zich ontwikkelen bij het volgen van trainingen. In een online leeromgeving zijn diverse rapportagemogelijkheden beschikbaar om de progressie van je medewerkers inzichtelijk te maken.

De focus van zo’n online leeromgeving of leermanagementsysteem ligt, naast het bieden van leeroplossingen, op het het bijhouden van leervoortgang en resultaten aan de medewerkers. Daarnaast helpt het systeem ook bij het uitvoeren van administratieve taken zoals het maken van uitgebreide rapportagescans.

Een leeromgeving stelt jouw organisatie in staat om de administratie, documentatie, tracking en de levering van online én klassikale opleidingen te regelen.

Je kunt dus bijhouden hoe ver een medewerker gevorderd is met een training. Je hebt tijdig zicht op de noodzaak van eventuele bijsturing of coaching bij het leertraject. De resultaten van de afgeronde trainingen zijn een leidende factor in het meten of investeren in leren en ontwikkeling. Door gebruik te maken van rapportage verhoog je het leerrendement van jouw medewerkers!

Rapportages bieden onder andere een overzicht van:

N

De afgeronde trainingen en behaalde certificaten.

N

Individuele resultaten van medewerkers.

N

De doorlooptijd van leertrajecten en trainingen.

N

Inhoud en het gebruiksgemak van leertrajecten en trainingen .

“Rapportages kunnen we nu meer differentiëren en per SCORM-module kunnen we de scores registreren. Ook per land en per onderdeel kunnen we scores eenvoudig vergelijken. …”

Learning Innovation Manager, Ewals Cargo Care

Lees meer