Blended learning

De dagen waarop medewerkers braaf in een klaslokaal bijeenkomen om een meerdaagse training te volgen zijn verleden tijd. Het aanbieden van klassikale lessen vergt een enorme investering. Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat online leren op afstand mogelijk is. Zo kunnen je werknemers thuis, onderweg naar het werk, of in een lunchroom leren in hun eigen tempo, in hun eigen tijd. Dit bespaart tijd en geld. De docent kan de resultaten eenvoudig monitoren en feedback geven. Deze vorm van leren vraagt echter wel veel zelfdiscipline van de medewerker. Daarom kan het voor je organisatie fijn zijn om medewerkers ook face-to-face te blijven zien. Dit houdt het onderlinge contact persoonlijk. Een goede mix van on- en offline leren kan de uitkomst zijn. Blended Learning is een leermethodedie verschillende on- en offline leerinterventies combineert. Hierbij staat de cursist centraal.
Je zou kunnen zeggen dat klassikale trainingen worden gemixt met online leermethodes. Zo kan de theorie online worden aangeboden in de vorm van tekst, 3D-animaties, video’s, games en nog veel meer. Cursisten kunnen met elkaar discussiëren over de informatie en opdrachten die gemaakt moeten worden. De theorie kan vervolgens in de praktijk toegepast worden bij de klassikale bijeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan een schilder die eerst kennis moet opdoen over verschillende soorten verf en de functionaliteiten ervan. Deze informatie kan online worden aangeboden. Bij de klassikale lessen kan de schilder dan zijn of haar verftechniek verbeteren en de theoriekennis die hij of zij heeft opgedaan, toepassen in de beroepspraktijk. Dat is leren in optima forma!
Voordelen van Blended Learning:
Het aanbieden van verschillende content vormen verhoogt de betrokkenheid van de cursist bij de training.
Er zijn diverse rapportagemogelijkheden beschikbaar. Hierdoor kunnen docenten snel en gemakkelijk een overzicht maken en zien hoe cursisten bezig zijn en waar eventuele verbeterpunten liggen.
Blended Learning zorgt voor een grote hoeveelheid afwisseling in vergelijking met het traditionele klassikaal leren.

” De door Future Learning ingerichte referentie server voor alle NAVO scholen, wordt in de loop van 2017 globaal uitgerold omdat blended learning een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij het opleiden in de defensie wereld…”

– Paul Thurkettle –
Section Head, Education & Training Technologies |
e-Learning Programme Manager, 
NAVO

Lees meer