Kennis is niet alleen alles wat je weet, dit zijn ook vaardigheden. Kennis borgen betekent dat je de kennis van de medewerker die vertrekt, doorgeeft aan (nieuwe) mensen binnen je organisatie. Met kennis bedoelen we het geheel van informatie, ervaring en vaardigheden. In dit blog leggen we uit waarom dit zo belangrijk is voor een organisatie. En wat je hier zelf aan kunt doen.

Diploma’s zijn enkel een start

Diploma`s zijn vaak het uitgangspunt bij het opleiden, in praktijk blijkt echter dat het slechts een startpunt is. Mensen ontwikkelen zich graag en deze ontwikkeling is vaak een logisch gevolg van meerdere jaren ervaring binnen een bedrijf.

Het is de ervaring die telt

Iemand kan onderaan starten bij een bedrijf en werkt zich met jarenlange ervaring op. Zo kan iemand uiteindelijk opklimmen tot technisch engineer met vele jaren ervaring bij je bedrijf.

Deze heeft aan veel verschillende projecten gewerkt, overal ervaring opgedaan. Hij heeft met veel mensen samengewerkt en overal kennis en vaardigheden opgedaan. Hij werd zelf projectleider en gaat uiteindelijk met pensioen. Jaren van kennis neemt deze persoon met zich mee en verdwijnt uit het bedrijf.

Een groot probleem bij technische bedrijven

We zien veel technische bedrijven die met dit probleem te maken hebben. Specifieke kennis van de persoon met jarenlange ervaring gaat verloren en is niet te vergelijken met kennis uit basisopleidings-boeken.

Maar niet alleen technische bedrijven hebben hier last van. Ook andere organisatie hebben te kampen met het verloop van mensen. Die of naar een ander bedrijf gaan, of doorgroeien naar een andere functie.

Hoe kun je deze kennis en ervaring borgen?

Het is mogelijk al deze vakkennis te digitaliseren en te bundelen in modules. Zo wordt een eigen opleiding gecreëerd. Specifieke onderdelen kunnen worden getraind om zo tot niveau te komen die als maatstaaf kan dienen. Dit dan niet alleen voor huidige medewerkers maar ook die van de medewerkers die nog zullen volgen.

Wil je hier meer over weten?

Onze onderwijskundigen zitten graag samen met jullie inhoudsdeskundigen om een passend leertraject te realiseren. Denk hierbij aan bedrijfsspecifieke trainingen. Je maakt als het ware je eigen opleiding die kennisborging voor de toekomst veilig stelt!

Een bedrijf waar we dit voor gedaan hebben, is MCB Nederland. Check hier hoe we dat gedaan hebben!