Avans organiseert jaarlijks een onderwijsdag voor docenten om inspiratie op te doen, ideeën uit te wisselen en voornamelijk om van elkaar te leren. Tijdens deze dag organiseren verschillende academies een activiteit die te maken heeft met het onderwerp wat zij willen aansnijden. En de docenten kunnen deelnemen aan deze activiteiten. Dit jaar zijn 2 stagiaires van Future Learning hierbij aanwezig geweest om meer te leren over het blended leren learning binnen Avans. Zij hebben met de ICT afdeling een soort talk show gehouden waarin ze dus spraken over het online onderwijs.

De sessies

Er waren 4 verschillende sessies waarin er met onderwijsdeskundigen, ICTO- coaches en docenten gesproken werd over het online onderwijs op het moment en hoe we hier in de toekomst beter mee om kunnen gaan. In deze gesprekken werden de perspectieven ook vanuit 3 verschillende hoeken bekeken, wat voor iedereen tot grote inzichten leidden. Zo kwam naar voren hoe iedereen het onderwijs nu ervaart en wat goed gaat en wat minder goed.

De inzichten

In de verschillende sessies kwamen de voor- en nadelen van zowel docent als student naar voren omtrent het online onderwijs. Zo vinden docenten het moeilijk om contact te leggen met de studenten, interactie te creëren en ze persoonlijk te ondersteunen. En vinden studenten het moeilijk gemotiveerd en gefocust te blijven voor school.

Tijdens de onderwijsdag hebben we hierover gesproken met elkaar en merkten we meteen dat door hier met docent en student onder elkaar over te praten, we elkaar enorm kunnen helpen. Want wie kan je beter vertellen of je stof goed overkomt door de manier van lesgeven die je nu gebruikt dan de studenten? En wie kan je nou beter begeleiden door je loopbaan als student dan de docent?

Kortom het allerbelangrijkste goed is om met elkaar te communiceren en elkaar te helpen, advies geven over het onderwijs. Daarnaast is het ook belangrijk om het onderwijs persoonlijk te maken. Door je passie voor je vak in het onderwijs te stoppen, inspireer je de studenten enorm en schep je gelijk een goede band met ze.

Bekijk ook onze socials:

LinkedIn: Joke Van Cappelle

Facebook: Future Learning B.V.