Als mensen inzien dat leren leuk is, naast noodzakelijk, dan blijven mensen vanzelf een Leven Lang Leren en zich een Leven Lang Ontwikkelen. Het leren wordt “leuk” op het moment dat medewerkers en deelnemers zelf gaan inzien dat ze er iets aan hebben op de korte en de langere termijn en omdat ze er iets mee kunnen bereiken voor zichzelf.
Door verschillende leermogelijkheden en activiteiten te combineren, het goede recept samen te stellen, worden de medewerkers vanzelf enthousiast en gaan ze ook meer en beter leren of kennis en vaardigheden verwerven. Op de dagelijkse werkvloer zijn er vaak nog praktische overwegingen die een struikelblok kunnen vormen, zoals:
 

Medewerkers hebben te weinig tijd om te leren 

Hebben jouw medewerkers onvoldoende tijd voor trainingen? Doen ze na de training niets meer met het geleerde? Of zijn ze na een paar dagen alles weer vergeten? Of willen jouw medewerkers gewoon snel weten hoe het werkt? En, wil je de collega’s die continu vragen krijgen ontlasten?

Een oplossing is: Micro-leren

Micro-leren is een reeks van korte maar volledige leeractiviteiten die direct te gebruiken zijn als ze nodig zijn. Hapklare brokjes kennis die vaak in de vorm van interactieve video worden aangeboden, maar er zijn ook vele andere vormen mogelijk zoals bijvoorbeeld 2 –of 3 dimensionale animaties. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken ook op mobiele devices. Micro-leren is dus snel en relatief goedkoop, aantrekkelijke korte krachtige modules maken kan met een tool zoals H5P een hulpmiddel voor het snel en gemakkelijk aanmaken van een bibliotheek van herbruikbare kennis door inhoudsexperts.
Micro-leren is goed inzetbaar bij gedragsverandering, performance support, compliance, kennisborging en ook bij onboarding trainingen. Animaties zijn perfect bruikbaar in onderhoudstrainingen (maintenance) voor onderhoudsmonteurs en engineers. Bijvoorbeeld bij de opleidingen Logistiek, Industriële automatisering, Autotechniek, Chemische technologie, Procestechniek, Metaaltechniek.

Opgedane kennis verdwijnt te snel.

De kennis moet doorlopend op willekeurige momenten gepeild en opgefrist worden. Medewerkers zijn zich er vaak niet van bewust dat kennis en vaardigheden voortdurend in beweging zijn.

Een oplossing is: Mobile Learning App

Met de App kan je op elk gewenst moment en op elke locatie, verplichte, actuele en praktische kennis en kunde in welke vorm dan ook, tot je nemen en waar nodig toetsen.
Meerkeuzevragen, open vragen, cases, opdrachten, herinneringen, uitdagingen, sequentiële leerprikkels, met of zonder multimedia ondersteuning er zijn verschillende leerinterventies mogelijk. Op deze manier is het leren heel dichtbij en kan er makkelijk onderling over worden gecommuniceerd.

Medewerkers zijn zich vaak niet bewust van wat men niet weet of wat onbewust kennis is en dan kan het snel te laat zijn.

Het is belangrijk dat ervaren wordt en dat men er zich van bewust is, wat een verkeerde beslissing teweeg kan brengen. Het kan gevaarlijk zijn als er een verkeerde beslissing genomen word. Er kunnen gewonden vallen of zelfs dodelijke slachtoffers. Bij Salestraining, Safety- en Service Support training is het van belang dat je zelf ervaart wat het effect is van je keuzes op je eigen handelen en dat van anderen.

Een Oplossing is: Virtual Reality, Augmented- en Mixed reality

Met een interactieve 360 graden video als Virtual Reality omgeving ziet, ervaar je snel de consequenties van je eigen handelen en leer je te anticiperen op een manier die snel en gemakkelijk in de praktijk kan worden gebracht met een zeer goed resultaat.

Future Learning helpt, op basis van uw specifieke business case en use case om een proof of concept te realiseren, en in de praktijk uit te proberen. Dan kan je snel ervaren, tegen redelijke kosten, welke positieve resultaten in de praktijk zijn te bereiken en vervolgens hoe de implementatie kan gaan plaatsvinden. De resultaten van beschreven leerinterventies zijn binnenkort ook te rapporteren in het LMS ILIAS.

Leren en motiveren zijn twee zijden van dezelfde medaille. Wij hebben de expertise in huis om je hierbij te faciliteren, d.w.z. zowel om de deelnemers te enthousiasmeren en te motiveren en zo het levenslang leren te faciliteren. Maak een afspraak met één van onze experts om de mogelijkheden te laten zien.

Bel naar 0165-700511 of klik op de expertsessieknop