Bartiméus

Integreren van e-learning binnen het HR ecosysteem 

Bartiméus is een expertise-organisatie die blinden en slechtzienden ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen. Bartiméus heeft veel kennis en ervaring in het ondersteunen van mensen met een visuele en/of bijkomende beperking, indien nodig wordt er kennis opgedaan in de vorm van nieuwe methodieken of trainingen.

De vraag

Voor e-learning maakt Bartiméus al enige jaren gebruik van het LCMS ILIAS gecombineerd met auteurstool Trivantis Lectora. Inmiddels zijn er al zo’n 2000 e-learning modules beschikbaar die gebruikt worden in blended learning trajecten. Bartiméus is overgegaan op het HR-systeem AFAS. 

De vraag aan Future Learning was of een koppeling van AFAS naar ILIAS gemaakt kon worden met zo min mogelijk inlog momenten. 

De oplossing

Het team van Future Learning ontwikkelde een ILIAS koppeling met AFAS op basis van gevestigde standaarden zoals REST en SAML. Medewerkers worden vanuit AFAS rechtstreeks als gebruikers aangemaakt en ingeschreven in ILIAS. Hiermee hebben ze direct toegang tot alle e-learning modules. De behaalde resultaten worden vervolgens weer teruggekoppeld naar AFAS.

Daarnaast werd een ‘single sign-on’ optie ontwikkeld, zodat er voor de gebruiker maar één inlog moment is voor beide systemen.

Resultaat

De medewerkers van Bartiméus hebben het gevoel niet met ‘tal’ van systemen te werken. Na één keer inloggen in AFAS kunnen ze rechtstreeks doorlinken naar een e-learning in ILIAS. Op de achtergrond worden alle gegevens volgens wens in de juiste systemen opgeslagen.

De ILIAS omgeving draait bij Future Learning als een Managed Service. Het Service Level Agreement voldoet aan alle strenge eisen die binnen de gezondheidszorg gelden.

“Future Learning heeft Bartiméus op het gebied van e-learning en integratie binnen het nieuwe HR-ecosysteem volledig ontzorgd.”

Lees hier het verhaal van de klant zelf