Allnex

Herstructurering opleidingsplan en start met e-learning 

Allnex is een wereldwijde producent van Coating Resins die meerdere producten onder één dak aanbiedt. Allnex biedt hun klanten uitgebreide expertise en talloze oplossingen om waarde te creëren in de volgende stappen van de toeleveringsketen.

De vraag

Allnex Netherlands B.V. wilde alle medewerkers die betrokken zijn bij het primaire proces, online (en offline) opleidingen aanbieden. Er was al veel materiaal beschikbaar maar een duidelijke samenhang ontbrak nog. Daarbij moesten verschillende van de bestaande lesmodules worden geactualiseerd. Het leermateriaal was nog niet online beschikbaar, de medewerkers kregen dit als papieren documenten overhandigd in mappen. Er was wel een digitale leeromgeving beschikbaar: Cornerstone. Deze was echter nog grotendeels leeg.

Allnex Netherlands B.V. heeft Future Learning gevraagd om een helpende hand te bieden bij het structureren, mee te denken over het inrichten van de digitale leeromgeving en het omzetten van modules naar e-learning. 

De oplossing

De onderwijskundigen van Future Learning hebben in nauw overleg met Allnex Netherlands B.V.:

  • de situatie en alle aanwezige content in kaart gebracht en geanalyseerd  
  • een plan van aanpak geschreven om structuur te brengen in alle content en de mogelijkheden om deze te digitaliseren
  • de eerste leerdoelen omschreven
  • de mogelijkheden van e-learning lesmodules bekeken
  • de keuze gemaakt voor de pilot lesmodule: een no nonsense e-learning over Kraterpreventie die door echt alle medewerkers gevolgd moet worden.

Resultaat

Een mooie stap van Allnex Netherlands B.V. in de herstructurering van het opleidingsplan. Van alleen klassikaal onderwijs naar blended learning.  

Een nieuwe lesmodule Kraterpreventie die laagdrempelig en interactief is. Aansprekend voor de hele doelgroep, mede door de video’s van medewerkers uit de locatie in Bergen op Zoom die er in voorkomen.

“Future Learning heeft ons prima geholpen en mee aan de hand genomen, het is wel een omschakeling! Zelfs de ondersteuning bij het invoeren van de lesmodule in ons systeem was super. Future Learning is een prima partner, voor nu en voor de toekomst.”

René van Popering - Production Trainer en Program Facilitator

Lees hier het verhaal van de klant zelf