In de toekomst komen er mogelijk problemen door de niet adequate kennis en kunde en niet voldoende beschikbaar zijn van mensen en middelen.

Belangrijk is om de inhoud en de kennis als e-learning of micro-learning beschikbaar te stellen. Eventueel met praktische sessies. De e-learning kan ook aangevuld worden met een Virtual Reality toepassing, 2- of 3 dimensionale animaties, interactieve video’s, gamification oplossingen of een combinatie hiervan.

Op basis van bewezen oplossingen wordt inhoud ook aangevuld met eigen innovaties en integraties. In deze blog vertellen hoe ver we hierin zijn en wat er nog nodig is.

Innovatie duur? Nee, juist kostenbesparend!

Door te allen tijde adequate en relevante kennis beschikbaar te maken, kunnen kostenworden verlaagd. Door brede en diepere kennis beschikbaar te stellen, precies wanneer dat nodig is, kunnen mensen en middelen flexibeler worden ingezet. Voor veel organisaties interessant dus.

Is dit alleen toekomstmuziek?

Nee, want een groot deel van deze innovatie is al gerealiseerd, zoals de methodiek om via Artificiële Intelligentie (AI) bestaande content beschikbaar te maken en die gedeeltelijk als micro learning aan te bieden aan de juiste mensen, wanneer ze dat nodig hebben.

Vervolgens is het mogelijk om de leerresultaten via dashboards beschikbaar te maken voor het management en op te slaan in een speciale database (Learning Record Store). Dit kan als Experience API statements.

Een praktisch voorbeeld met semantische data: “Jan heeft een oefening goed uitgevoerd”. Deze data kan gekoppeld worden aan Learning Journeys, zodat geanalyseerd kan worden wat het niveau van kennisoverdracht is en welke medewerkers op welke punten nog aanvullende kennis en kunde nodig hebben.

Het voordeel hiervan is dat het uitstijgt boven traditionele e-learning! Het oefenen aan een aparte simulatie of het uitvoeren van een real-world opdracht kan op deze manier worden gevolgd en gebruikt worden voor vervolgacties en analyses.

Wat is er nodig om dit te realiseren?

Een onderdeel dat nog verder ontwikkeld wordt binnen de ILIAS community (ILIAS is het basis platform waarmee gewerkt wordt ook door de Nederlandse Defensie), is de mogelijkheid om het systeem automatisch via AI te laten bepalen, wie nog wat moet leren.

Dit is om hem of haar inzetbaar te maken voor het werken met specifieke middelen. Hierdoor zal een verdere kostenbesparing kunnen worden gerealiseerd. Wat betreft de leerinhouden kan gewerkt worden met bijvoorbeeld VR technologie of het koppelen van een simulator.

De ontwikkeling zit hem dus vooral nog in het punt van advisering/remediëring met behulp van Artificiële Intelligentie.

Echter deze kennis en kunde is binnen bestaande projecten beschikbaar en/of in ontwikkeling. De Future Learning consultants kunnen hierbij aansluiten om de juiste expertise verder in de praktijk te brengen. De rest van de gestandaardiseerde infrastructuur is beschikbaar op basis van het ILIAS leer en kennisoverdracht platform.

Innovatie in leren is dus binnen handbereik!