Van een ‘website-look’ bewegend in de richting van het uiterlijk van een app: ILIAS 6 toont grote veranderingen in het ILIAS-uiterlijk en navigatie. Maar op de achtergrond vind je gewoon nog het vertrouwde en beproefde Open Source LCMS met alle mogelijkheden die het biedt.

In totaal zijn er 107 nieuwe functionaliteiten te vinden in ILIAS 6. De belangrijkste veranderingen echter hebben te maken met de verbeterde en vereenvoudigde navigatie. Die is nu aantrekkelijker en bruikbaarder op mobiele apparaten. De Persoonlijke Desktop pagina is vervangen, de inhoud ervan is nog steeds wel beschikbaar binnen het hoofdscherm. Het hoofdmenu is verplaatst van de bovenkant van het scherm naar de linkerkant en is altijd beschikbaar. Op smartphones wordt het hoofdmenu weergegeven als een werkbalk aan de onderkant van het scherm). Boven aan het scherm heb je nu toegang tot een nieuw notificatie-centrum.

Veel navigatie-elementen en gereedschappen kunnen in ILIAS 6 worden gebruikt door een “lade” die opengaat (of uitvouwt) en de beschikbare gereedschappen laat zien bijvoorbeeld binnen het de bibliotheek van het studiecentrum. Deze lade is te openen door een tegel binnen het hoofdmenu aan te klikken. Naast directe links naar het ILIAS-beheer en regelmatig gebruikte content, vind je daar ook jouw persoonlijke tags en favorieten. Veel pagina’s in ILIAS geven nu ook een gereedschapstegel weer. Via deze tegels kun je toegang krijgen tot bijvoorbeeld de online help en de pagina editor tools. Bij het werken aan opdrachten zijn werkinstructies nu ook op elk gewenst moment toegankelijk via de gereedschapslade. Dit helpt je echt om overzicht te houden bij het omgaan met complexere vragen en opdrachten.

Alle onderdelen van het hoofdmenu kunnen vrij worden ingericht en aangepast naar de voorkeur van de gebruiker en, indien nodig, gedeactiveerd worden. Daarnaast kun je eenvoudig je eigen tegels maken of toevoegen met koppelingen of inhoud.

Als het gaat om het inhoudsgebied, blijft ILIAS 6 grotendeels ongewijzigd. Na het inloggen kan direct het dashboard worden weergegeven. Net als voorheen krijg je eenvoudig toegang tot inhoud, agenda-items, e-mails en nog veel meer. Ervaren ILIAS-gebruikers zullen ook geen problemen hebben om hun weg te vinden in de rest van het inhoudsgebied – met alle voordelen van de verbeterde responsiviteit van de gebruikersinterface. Meer uitgebreide veranderingen in de lay-out van het inhoudsgebied komen in ILIAS 7, beschikbaar begin 2021.

Het nieuwe notificatiecentrum

ILIAS 6 introduceert ook een nieuw notificatie-centrum, een portaal waarin alle verschillende soorten systeemmeldingen op één plaats worden verzameld en weergegeven. Meldingen worden op dit moment gegenereerd in ILIAS voor de volgende gebeurtenissen:

 • Nieuwe e-mails
 • Nieuwe chatgesprekken
 • Contactverzoeken
 • De voltooiing van taken die op de achtergrond worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het maken van grote downloadpakketten)
 • Ontvangen badges

Er zijn natuurlijk allerlei mogelijke gebruiksscenario’s hiervoor die kunnen worden geïmplementeerd in toekomstige versies van ILIAS.

To-Dos in ILIAS: Open taken in de gaten houden

Een nieuwe dienst in ILIAS 6 verzamelt openstaande ’to-dos’ en toont ze binnen het dashboard of in de persoonlijke werkruimte. De ’to-dos’ kunnen deadlines bevatten en worden automatisch gegenereerd door verschillende objecten in het systeem: bijvoorbeeld open taken, ingediende feedback of een aanstaande publicatie van een opgeslagen blog of forumbericht. Dit helpt ILIAS-gebruikers om een overzicht te houden van de verschillende dingen die ze willen of moeten doen in ILIAS.

LTI en xAPI/CMI5

Om gebruik te kunnen maken van een nog breder scala aan inhoud en leeractiviteiten in ILIAS en om de grote hoeveelheid bijbehorende leervoortgangsgegevens te verzamelen, zijn belangrijke nieuwe e-learningstandaarden geïntegreerd en ook verder ontwikkeld.

xAPI (Experience Application Programming Interface) is een standaard die zich bezighoudt met het beschrijven, verzamelen en opslaan van allerlei gebruikersactiviteiten. xAPI stelt je in staat om de prestaties van leerlingen op te nemen en bij te houden als een soort recorder. De leeractiviteiten zelf kunnen vrij worden ontworpen binnen verschillende tools die xAPI ondersteunen en in ILIAS worden geïmporteerd uit externe programma’s, simulatoren en meer. Ook via mobiele apparaten of externe servers.

De enorme vrijheden die xAPI biedt, zijn mogelijk te veel voor verstandige gebruiksscenario’s in een LMS. Dit is waar CMI5 in het spel komt: De CMI5 standaard (Computer Managed Instruction was al beschikbaar binnen AICC en SCORM) is een xAPI profiel dat het enorme aantal mogelijkheden van xAPI reduceert tot een niveau dat relevant is voor een LMS. CMI5 definieert hoe het LMS-inhoud uitvoert en gebruikt op basis van xAPI en hoe de leervoortgangsinformatie opslaat en deelt. xAPI fungeert als communicatieniveau tussen externe leerinhoud en het LMS. De leervoortgang is op de normale manier beschikbaar binnen ILIAS en daarnaast ook opvraagbaar via een Learning Record Store (LRS).

De CMI5-standaard is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan met het jarenlang werken met SCORM en ook AICC. In vergelijking met SCORM, is CMI5 veel flexibeler wat betreft het verzamelen en delen van een breder scala van leeervoortgangsgegevens. Content kan buiten het LMS worden gehost, offline worden gebruikt en zelfs worden aangeboden in de vorm van een mobiele app. Dankzij de innovatieve implementatie van deze standaarden in ILIAS is het mogelijk om xAPI/CMI5 te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving over gegevensbescherming: gebruikersgegevens kunnen worden geanonimiseerd en zelfs, indien nodig, buiten ILIAS worden verwijderd zonder de leervoortgangsgegevens binnen ILIAS te verliezen.

Er zijn ook nieuwe functies als het gaat om de LTI-standaard in ILIAS 6. ILIAS is al lange tijd een LTI-provider en kan content aanbieden voor andere LMSen en externe applicaties. Met versie 6 wordt ILIAS ook een LTI-consument in core. Dit betekent dat er dan nog meer externe toepassingen worden uitgevoerd en kunnen worden gebruikt in ILIAS 6. Voorheen was dit alleen beschikbaar in de vorm van plug-ins voor individuele toepassingen, maar nu kun je alle inhoud gebruiken die voldoet aan de LTI-norm. Dit betekent dat je ook H5P-inhoud zonder enig probleem gebruiken ook in combinatie met xAPI.

In de praktijk betekent dit dat je xAPI/cmi5 en LTI kunt combineren in ILIAS. Je kunt bijvoorbeeld een externe serious game starten binnen een ILIAS-cursus en na voltooiing een specifieke leervoortgangsstatus voor de cursus instellen op basis hiervan. Dit werkt op basis zogenaamde “triggers” die reageren specifieke “statements” binnen de stroom leeractiviteiten.

Verdere nieuwe functies

 • Binnen Cursussen is het nu mogelijk om leslokalen te reserveren en te boeken.
 • Binnen het Boekingstool kunnen deelnemers nu meerdere voorkeuren indienen voor scripties of presentatieonderwerpen.
 • Binnen Oefeningen is het gemakkelijker geworden om tekstinzendingen met elkaar te vergelijken.
 • Categorieën met honderden of duizenden objecten kunnen nu worden gelabeld en gefilterd.
 • Toetsvragen kunnen ‘levenscyclus’ metadata toegevoegd krijgen. Vraaggroepen kunnen hierop worden gefilterd om snel de vereiste vragen te vinden of om willekeurige toetsen te genereren.
 • Locatiegegevens voor klassikale trainingen kunnen worden opgeslagen als metadata en kunnen hierdoor eenvoudig worden opgehaald en hergebruikt.
 • Het is nu eenvoudiger geworden om persoonlijke bronnen binnen de werkruimte van de gebruiker te beheren, te verplaatsen en te verwijderen.
 • Paginasjablonen kunnen nu worden gebruikt in de pagina-editor van ILIAS-leermodules.
 • Enquêteresultaten kunnen nu gemakkelijker worden geëxporteerd als PDF
 • Opdrachten kunnen nu willekeurig worden toegewezen. Dit voorkomt dat voltooide opdrachten en oplossingen worden gekopieerd door deelnemers.
 • ILIAS-gebruikers kunnen inhoud aan hen laten aanbevelen. Deze inhoud bevindt zich in een eigen sectie op het dashboard.
 • CLI-setup van ILIAS is nu mogelijk (via de Command Line Interface van het Operating System).
 • Er zijn een hele reeks verbeteringen aangebracht aan studieprogramma’s, met name met betrekking tot kwalificaties die periodiek moeten worden vernieuwd (bijvoorbeeld compliance training): Je kunt nu verwerkingstijden instellen voor het behalen van kwalificaties, certificaten kunnen automatisch worden gegenereerd en de geldigheidstermijn kan worden ingesteld.
 • Het gebruikersbeheer is nu toegankelijk op basis van posities binnen organisatorische eenheden. Hierdoor kunnen toezichthouders of superieuren de accounts van hun personeel beheren.
 • De meeste populaire kolomindelingen binnen de pagina editor kunnen nu nog sneller worden toegepast dankzij nieuwe kolomindelingssjablonen.
 • Veel meer objecten in ILIAS kunnen nu aantrekkelijker worden gemaakt met tegelafbeeldingen.
 • Het is nu nog eenvoudiger om persoonlijke profielen te publiceren. Dankzij een nieuwe checklist is het ook eenvoudig in te stellen en te bekijken welke gegevens zichtbaar zijn voor welke gebruikersgroepen.

Een grote stap voor de ILIAS Community

De uitgebreide veranderingen in ILIAS 6 vormen een hele grote stap voor de ontwikkelaars en de hele gebruikersgemeenschap. Verschillende teams en individuen hebben zich verenigd en hebben samengewerkt om ILIAS gereed te maken voor de toekomst zowel qua gebruikersinterface, qua functionaliteit als op het gebied van e-learning standaarden. Het resultaat van deze samenwerking toont eens te meer de innovatie en kracht van beproefde en vertrouwde Open Source software. En dit is vanaf heden beschikbaar in ILIAS 6 en zal in ILIAS 7 en 8 nog verder worden uitgebouwd en verfijnd op alle mogelijke gebieden.

We hopen dat iedereen veel plezier beleeft om te leren werken met ILIAS 6 en we bedanken alle ondersteuners voor hun bijdragen.

NOOT: Dit bericht is een vertaling van de Engelstalige en Duitstalige blog op ILIAS.de. Neem daar vooral ook een kijkje om vanuit alle onderdelen in de opsomming van de nieuwe functies de bijbehorende Feature Wiki’s te bestuderen.