Veel organisaties erkennen tegenwoordig dat onboarding niet alleen van toepassing bij het aannemen van stagiaires, maar dat het een top-prioriteit is bij het aannemen van nieuwe medewerkers en van grote invloed is op het verdere succes van nieuwe medewerkers binnen de organisatie.

Wat is onboarding?
Succesvolle onboarding is een gestructureerde aanpak om nieuwe medewerkers beter te integreren binnen de organisatie. Het is een strategisch initiatief dat leidt tot een verbeterde relatie tussen nieuwe medewerkers en het bedrijf. Deze relatie biedt meerwaarde door een geoptimaliseerde wisselwerking tussen bedrijf en medewerkers. Het is een proces waarbij het personeelsbestand in zijn geheel enthousiaster wordt en zich beter kan aanpassen aan de specifieke behoeften van het bedrijf en de strategie van de onderneming. Dit resulteert in een concurrentievoordeel en een meerwaarde voor alle belanghebbenden. Hoe kan een succesvol onboarding programma worden gerealiseerd? De beste onboarding programma’s zijn gebaseerd op de volgende 5 stappen:

1. Betrek de hele organisatie bij onboarding
Goed presterende organisaties met goede onboarding programma’s verbeteren deze initiatieven voortdurend. Moderne mobiele en video technologie kan helpen bij het optimaliseren van bestaande onboarding programma’s. Gebruik sociale functionaliteit om feedback en ideeën vast te leggen. Gebruik notificaties en berichten als teasers om nieuwe dingen aan te kondigen en hen er deel van uit te laten maken.

ILIAS Business Edition van Future Learning biedt alle mogelijkheden hiervoor out-of-the-box en kan uitstekend op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets worden gebruikt.

2. Creëer een team met mensen uit verschillende delen van de organisatie
Meestal bestaan deze teams uit 5-6 collega’s van verschillende disciplines zoals werving, (interne) communicatie en HR, maar ook de business zelf. Ook is het belangrijk een projectmanager aan te wijzen die er voor zorgt dat het onboarding programma ook echt tot stand komt en tot verbetering leidt.

Gebruik van het begin af aan een leer- en kennisomgeving om kennis te delen en te communiceren tussen verschillende delen van de organisatie en het management.

3. Ontwerp de benodigde content en definieer de te bereiken resultaten
Door middel van een interne analyse worden alle hiaten in de bestaande manier van inwerken en de ambities voor de toekomst vastgesteld. Met een aantal workshops wordt alle content en het leerpad ontworpen van het aanwerven van een nieuwe medewerker tot het einde van het eerste jaar. Het kan een jaar duren voordat een nieuwe medewerker echt productief wordt. Hoe moet een nieuwe medewerker na een jaar kunnen presteren.
Maak content en leerpad zo concrete mogelijk door middel van voorbeelden, inclusief foto’s, schetsen en video’s. Bekijk ook materiaal van andere bedrijven om na te gaan wat zij doen om resultaten te bereiken. Deel het proces op in kleine stappen en houdt het einddoel in gedachten.

De ILIAS omgeving biedt alle mogelijkheden om deze leerpaden te ontwerpen, en de benodigde content en kennis centraal te beheren in één bibliotheek.

4. Probeer het onboarding programma eerst uit
Selecteer een groep werknemers om het nieuwe onboarding programma uit te proberen en experimenter ook met nieuwe medewerkers die onlangs bij het bedrijf zijn komen werken. Ze kunnen grote inzichten over wat er nog kan worden verbeterd en hun feedback zal het ontwerpproces van het onboarding programma versnellen.

ILIAS biedt als leeromgeving alle mogelijkheden om een leerpad met content voor onboarding aan geselecteerde groepen te ontsluiten en feedback te verkrijgen.

5. Controleer op een regelmatige of het onboarding programma goed werkt
Organisaties zijn ecosystemen die regelmatig evolueren en veranderen. Laat daarom ruimte open voor veranderende meningen over het programma in samenwerking met collega’s van andere afdelingen door midden van een “agile” verbeterteam. Het team denkt continue na over nieuwe innovatieve ideeën over het onboarding programma.

ILIAS biedt als kennisomgeving alle mogelijkheden om kennis en ideeën te verzamelen en te beoordelen, waardoor verbeteringen gemakkelijk en snel kunnen worden doorgevoerd. Daarnaast biedt ILIAS een uitgebreid persoonlijk volgsysteem met rapportagemogelijkheden voor het team en het management op basis waarvan het programma snel kan worden aangepast en verbeterd.

Neem contact op met Future Learning voor een succesvolle onboarding.