softskills

Je kunt er niet omheen: waar je je als organisatie ook in wilt onderscheiden, het blijft enorm belangrijk om te investeren in jouw mensen. Het personeel is immers de motor van je organisatie. Zij houden de boel draaiende. Positieve vibes in een organisatie kunnen extra motiverend zijn voor medewerkers om zich te ontwikkelen. Hiervoor zijn bepaalde vaardigheden vereist. Deze vaardigheden noemen we softskills.

Softskills zijn persoonlijke vaardigheden die zich vooral tonen in relatie tot de ander. Het zijn communicatieve en sociale vaardigheden, betreffen emotionele intelligentie, persoonlijke efficiëntie en leiderschap. Maar ook goed met jezelf omgaan, het vermogen om te focussen en veerkrachtig reageren op tegenvallers behoren tot softskills.

Een buschauffeur kan bijvoorbeeld zijn rijtechnieken goed beheersen maar dat maakt hem nog geen hoffelijke chauffeur in het verkeer. Vriendelijk zijn en goed kunnen communiceren met de reizigers zijn in dit geval softskills die goed ontwikkeld moeten zijn.

Future Learning kan jouw personeel helpen met het trainen van softskills. Door kennisaspecten te implementeren via een e-learningmodule en/of in een online leeromgeving, is het voor medewerkers mogelijk om in een veilige en realistische situatie deze vaardigheden te oefenen. Binnen de trainingen zijn vele verschillende variaties mogelijk. Zo kunnen er videofragmenten ontwikkeld worden die goed of fout gedrag laten zien met bijbehorende vragen in bijvoorbeeld quizvorm, of … Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden met softskills trainingen. Elke softskill vraagt om andere leerinstrumenten.

Een belangrijk facet bij softskills trainingen is het geven en ontvangen van feedback. Daarom stimuleren wij interactie met anderen in de leeromgeving. Dit realiseren we door deelnemers aan de trainingen de mogelijkheid te bieden een ‘supporter’ uit te nodigen om feedback te geven. Dit kan een collega zijn, jijzelf als werkgever of een ingehuurde docent. De gegeven tips kunnen door de cursist verwerkt en meegenomen worden naar een nieuwe les. Zo is jouw medewerker zo goed mogelijk voorbereid op wat komen gaat in de praktijk!

“We zijn blij met de ondersteuning van Future Learning bv. Ze werken snel en hebben kennis van zaken…”

– Toon Coopmans –
Technical Service Manager, Interfood

Lees meer