Stichting Lokale Fondsen

Vrijwilligers slimmer op weg helpen met online leren

De Stichting Lokale Fondsen Nederland is in het leven geroepen om bestaande en in oprichting zijnde lokale fondsen te ondersteunen. Ze helpen de vrijwilligers bij de oprichting, de fondsenwerving, de communicatie en verdere professionalisering. Ze geven telefonisch advies en organiseren bijeenkomsten.

De vraag

De Stichting Lokale Fondsen Nederland wilde de vrijwilligers slimmer op weg helpen bij het oprichten van een nieuw lokaal fonds. 

Future Learning werd ingeschakeld voor hen een digitaal leerplatform op te zetten.

De oplossing

Future Learning heeft voor De Stichting Lokale Fondsen Nederland een digitaal platform met blended learning ingericht. Samen met de inhoudsdeskundigen van de stichting is een ‘Startersclass’ ontwikkeld met de volgende basismodules:

  • Organisatie & oprichting
  • Financiële & fiscale kennis
  • Communicatie
  • Fondsenwerving
  • Bestedingsbeleid

De vrijwilligers krijgen met deze blended learning modules een variatie van e-learning met opdrachten, fora, fysieke bijeenkomsten en webinars aangeboden. 

Resultaat

De Stichting Lokale Fondsen Nederland heeft een gebruiksvriendelijk en toegankelijk online leerplatform. Het leerplatform is makkelijk te benaderen door de vrijwilligers. De vrijwilligers kunnen het online lesaanbod grotendeels op eigen gekozen tijd en locatie volgen.

Met recht een geslaagde poging om de vrijwilligers slimmer op weg te helpen!

Lees hier het verhaal van de klant zelf