Interfood

De gewenste doelen zijn:

  1. Interfood Academy transformeren naar digitale leeromgeving.
  2. Kwaliteitsmanagementsysteem uploaden binnen de ILIAS-omgeving.
  3. ILIAS na implementatie gebruiken als een marketingtool.
  • Interfood: Bestaande Academy transformeren naar een digitale leeromgeving
    Interfood: Bestaande Academy transformeren naar een digitale leeromgeving

Logo Interfood logo 2013

Sinds oktober 2015 is Interfood Group, een van de marktleiders in de handel in zuivelproducten, overgestapt op het gebruik van ILIAS. Belangrijke waarden in ons familiebedrijf van weleer, zijn wederzijds vertrouwen, respect en toewijding. Scholing is een van de middelen waarmee deze waarden ondersteund worden. Wij zijn daarom gestart met het configureren van ILIAS.

ILIAS zal gebruikt worden voor de volgende drie doeleinden:

1. De bestaande Interfood Academy transformeren naar een digitale leeromgeving die gebruikt wordt:
• als voorbereiding op leerdoelen;
• als naslagwerk (bijv. van eerder gevolgde trainingen);
• ter vertaling van een procedure naar een digitale leeromgeving;
• als registratietool voor wie wat wanneer heeft gedaan;
• als toetsomgeving.

2. Het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem uploaden binnen de ILIAS-omgeving. Alle Interfood-kantoren kunnen op die manier gebruikmaken van één systeem. Dit heeft de volgende voordelen:
• digitalisering van het kwaliteitsmanagementsysteem;
• plaatsing digitale handtekening door middel van het uploaden van een document;
• versiebeheer;
• het linken van het kwaliteitsmanagementsysteem naar de diverse aangeboden trainingen.

3. ILIAS na implementatie gebruiken als een marketingtool. Dit heeft de volgende voordelen:
• De klant kan eenvoudig inloggen en daarmee toegang verkrijgen tot de documentatie die je wilt delen.
• De toeleverancier kan op deze manier geïntegreerd worden in de bestaande processen waarbij klantspecifieke kennis / afspraken vastliggen (sharepoint principe).
• De klant laten zien en het gevoel geven dat het learning en quality traject binnen Interfood correct georganiseerd en geïmplementeerd is. Hierdoor wint de klant het vertrouwen.

Interfood1          Interfood2