• Baggermaatschappij: Offline leren? Natuurlijk!
  Baggermaatschappij: Offline leren? Natuurlijk!
 • Festo: Ontwikkelingen delen met leveranciers en klanten!
  Festo: Ontwikkelingen delen met leveranciers en klanten!
 • MCB: Technische kennis verdwijnt niet meer!
  MCB: Technische kennis verdwijnt niet meer!
 • Van den Bosch Transporten: Personeel opleiden in meerdere talen!
  Van den Bosch Transporten: Personeel opleiden in meerdere talen!
 • Sint Franciscus Gasthuis: ILIAS SCORM e-learning modules ontwikkelen
  Sint Franciscus Gasthuis: ILIAS SCORM e-learning modules ontwikkelen

E-learning
E-learning of elektronisch leren, is leren via digitale middelen. Leren door gebruik te maken van een computer, tablet of smartphone die verbonden is met internet in de ruimste zin van het woord. Ook het gebruik van klassikale lessen die worden beheerd in een leermanagementsysteem is e-learning.

In alle gevallen betekent e-learning dat er meer integratie mogelijk is van verschillende media dan bij het traditionele leren: naast tekst en illustraties ook twee- en driedimensionale animaties, film en video, links naar internet-informatie. Of het aanleren van soft skills met behulp van serious games bijvoorbeeld.

E-learning of blended learning?
Een andere term voor e-learning is blended learning. Met dit verschil dat blended learning uitgaat van een traditionele klas of cursusgroep met docent die samenkomen op een fysieke locatie. Het aanbod en de verwerking van de lesstof wordt bij blended learning zowel face to face als via de middelen van e-learning verwerkt. Het is dus letterlijk een combinatie van klassikale bijeenkomsten en e-learning. Ook workshops voor het aanleren van praktische vaardigheden en communicatiemogelijkheden via internet horen daarbij.
Bekijk onderstaande video voor meer uitleg.