Armoede bij kinderen en jongeren herkennen en bespreekbaar maken

Armoede bij kinderen en jongeren herkennen en bespreekbaar maken

E-learning Jeugdarmoede

Er zijn steeds meer mensen in Nederland die moeilijk rond kunnen komen. Armoede kan leiden tot problemen in de samenleving en heeft grote gevolgen voor kinderen en jongeren. Vanwege een gebrek aan geld kunnen zij niet deelnemen aan verschillende activiteiten. Dit heeft negatieve invloed op hun ontwikkeling en het opbouwen van een sociaal netwerk. Jongeren die in armoede opgroeien, hebben een groter risico om voortijdig met hun opleiding te stoppen. Dit vergroot de kans om een leven lang in armoede te blijven en armoede door te geven aan de volgende generatie.

In Roosendaal streven we naar gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. Alle kinderen en jongeren moeten kunnen meedoen in de maatschappij, ook als hun ouders minder te besteden hebben. We pakken armoede gezamenlijk aan. Dat begint met het erkennen en leren herkennen van armoede. Daarna maken we het bespreekbaar. De e-learning helpt hierbij en is voor iedereen die met kinderen of jongeren werkt. Het biedt daarnaast een overzicht van ondersteuningsmogelijkheden en activiteiten.


Deze pagina is met grote zorg samengesteld in opdracht van de Gemeente Roosendaal, door Future Learning. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de inhoud, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de Gemeente Roosendaal. Hoewel Future Learning betrokken is geweest bij de opbouw van deze pagina, is het bedrijf niet verantwoordelijk voor de inhoud. Tijdens het doorlopen van de module worden er geen persoonsgegevens opgeslagen.