Kwaliteitsmanagementsysteem

ILIAS als kwaliteitsmanagementsysteem
De workshop over ILIAS werd op verzoek van Future Learning bv gegeven door Toon Coopmans, kwaliteits- en veiligheidsmanager bij Interfood bv. Hij werkt nu zo’n tien maanden bij deze handelsorganisatie die grondstoffen en halffabricaten op zuivelbasis levert aan grote multinationals als Mars, FrieslandCampina, Cargill, Unilever.Een kennisintensieve organisatie, 4 miljard omzet, 250 jonge en hoogopgeleide medewerkers. Maar calculaties worden nog gemaakt op achterkanten van bierviltjes bij wijze van spreken en het Excelsheet is nog heilig voor de registraties van allerhande bedrijfsinformatie en informatie over leveranciers en klanten. Hoe zorg je ervoor dat die registraties en kennis systematischer, toegankelijker en koppelbaar geborgd worden?
Toon heeft hiervoor het LMS ILIAS gebruikt dat hij kende van zijn vorige werkgever Van den Bosch Transporten. Met hulp van Future Learning bv heeft hij een kwaliteitsmanagementsysteem in ILIAS laten bouwen rondom de onderdelen:

  • Human Resources
  • Contingency improvement
  • Quality
  • Technical development

Het systeem is weer te geven in de vorm van een kubus. Met name het tweede is een belangrijke: daarin staat informatie over de leveranciers, informatie waarnaar de klanten van Interfood naarstig op zoek zijn: met welk kwaliteitssysteem werkt de leverancier, heeft die een ISO-certificering, wat zijn de productspecificaties van de producten die hij levert, etc. Maar ook andersom: wie zijn de klanten van Interfood bv, welke markten bedienen ze, wat is hun productiecyclus, etc. Zaken waar een leverancier vervolgens specifiek op kan inspelen. De uitdaging: hoe krijgt Interfood bv leveranciers en klanten zo ver dat ze deze informatie willen delen.

Interfoodkl